Energetika

Da bi se osigurali proizvodni procesi bez zastoja, potrebno je izvršiti preglede elektro – ormara, trafostanica te elektro-ormara strojeva. Svako zagrijavanje bilo kojeg elementa znači neku nepravilnost u radu. Infracrvenom termografijom se vrši pregled svih dijelova pod naponom. Pregledi se vrše u razmacima od nekoliko mjeseci te se broj nepravilnosti smanji za 70-80% i te nepravilnosti ne mogu utjecati na proizvodni proces.

 

Upotreba  infracrvene   termografije u energetici:

  • pregled trafostanica , razvodnih ormara , rasklopnika kod  detekcije nepravilnosti  ili tekućeg održavanja
  • pregled razvodnih ormara  strojeva , elektromotora  ili dijelova strojeva pod naponom
  • pregled elektro postrojenja tvornica za  ugovaranje police  osiguranja  kod  osiguravajućih  društva
  • pregled dalekovoda i niskonaponske mreže
  • pregled novih i redovito održavanje sunčanih elektrana