Strojarstvo

Proizvodni procesi nekih postrojenja rade 24h na dan i tako cijele godine. Pregled dijelova i opreme moguće je samo kod zaustavljanja procesa na neko vrijeme. Infracrvenom termografijom moguće je vršiti pregled elektro motora, pumpi, osovine te raznih dijelova u radnom okruženju bez prekida proizvodnje. Zagrijavanja pojedinih dijelova ukazuju na nepravilnosti. Usporedbom temperature pojedinog dijela moguće je predvidjeti vrijeme trajanja istog.