Blower Door test u Hrvatskoj

Ukoliko je omotač  objekta  zrakopropusan, to osim oštećenja uslijed vlage ima za posljedicu i veliki gubitak  energije ,propuh i smanjenu zvučnu izolaciju.Problemi obično nastaju uslijed nedostataka u izolaciji ,zbog aljkavosti kod ugradnje ili zbog probijanja u sloju koji sprečava prolaz pare .

Što je Blower Door test?

Blower Door test služi za mjerenje propusnosti zraka u objektu  tako da se na vrata  ugrađuje ventilator  koji stvara  razliku tlaka od 50 Pa  u odnosu na vanjski zrak.Sva vrata i prozori moraju biti zatvoreni  kako bi se dobilo stvarno stanje propusnosti objekta. Kroz konstrukciju objekta  zrak prodire van zbog razlike u tlakovima  te  se označava  sa  n50  , a to  je  broj volumena zraka koji se  izmjeni  kod razlike tlaka 50 Pa  u jednom satu.

Kako bi  provjerili kvalitetu gradnje  te  montažu prozora  na EE Info centru  Grada Preloga u Cirkovljanu  napravili smo  Blower Door test. Sam test  radila je tvrtka ENERGONOVA d.o.o. iz Zagreba koja posjeduje potrebnu opremu i stručno osoblje.

Nakon što  su montirana  „vrata˝ Blower Door  testa  sa ventilatorom  izvršeno je  izjednačavanje tlakova .

Cijeli postupak  se  vodi    programom   testa i  kontrolira  vrlo preciznim barometrom.Nakon  što program izračuna  prema  oplošju i volumenu objekta  potrebnu količinu zraka da bi se dobila razlika tlaka 50Pa  ventilator  upuhuje  zrak, sva količina zraka koju je potrebno upuhati da bi se održala razlika tlakova a nije rezultat proračuna predstavlja gubitak  kroz ovojnicu objekta.

Rezultat Blower Door  testa EE Info centra  je   n50= 1,4  h-1 .

EE Info centar  je renoviran  prije  godinu dana i  ugrađeni su svi materijali za brtvljenje  trenutno dostupni na tržištu.Izvršeno je  brtvljenje prozora  po RAL  smjernicama  trakama tvrtke WURTH  te su svi detalji fasade izvršeni priključnim  profilima.

Za usporedbu,   Blower Door testom je izmjerena zrakopropusnost na stambenom  dijelu  EE  Info centra  koji nije  renoviran po najvišim zahtjevima  zrakopropusnosti  već su radovi izvedeni klasičnim načinom.

Rezultat  Blower  Door testa je bio  n50=3,05  h-1

Broj izmjena zraka   n50= 1,4  jednak je  količini zraka koja  bi prolazila kroz otvor u zidu veličine 60 cm2   dok  broj izmjena zraka  n50= 3,05  jednak je  količini zraka koja bi prolazila  kroz otvor veličine  420 cm2 za izmjereni volumen i oplošje.

Sva mjesta  propuštanja zraka  potvrđena su infracrvenom termografijom te   dimnim štapićima .

Tehnički propis o toplinskoj zaštiti  propisuje da  bi se ispunili zahtjevi  o zrakonepropusnosti  izmjeren tok zraka  ne smije biti veći od  n50= 3,0 kod zgrada bez mehaničkog prozračivanja,  odnosno n50= 1,5 kod zgrada s mehaničkim prozračivanjem.

Ispunjenje  zahtjeva o zrakonepropusnosti  iz  propisa  klasičnom gradnjom  i montažom prozora je vrlo teško jer su izmjerene vrijednosti  prešle granicu dozvoljenog, dok za montažu prozora po RAL smjernicama te izradu fasade po najvišim standardima  izmjerene vrijednosti  pokazuju  vrlo kvalitetnu gradnju po niskoenergetskim standardima .

Snimanjem  novih stanova  u Zagrebu  uočili smo  nepravilnosti  koje   broj izmjena zraka u stanovima  povećavaju i nekoliko puta više od dozvoljenih , a  što bi  trebalo biti  opravdana sumnja u točnost ulaznih podataka potrebnih za izračun energetskih  svojstva  kod izrade  energetskog  certifikata   te bi bilo potrebno provesti dodatna mjerenja korištenjem infracrvene termografije i  Blower Door  testa.

Rezultat  testa na ovim objektima teško je predvidjeti.

Toplinska bilanca zgrade

Potrebna toplina za grijanje za proračunsko razdoblje  je zbroj  transmisijskog gubitka kroz omotač te  toplinskog gubitka zbog provjetravanja (kontroliranog i nekontroliranog).

Kako propusnost ovojnice zgrade uvelike određuje toplinsku bilancu objekta, pasivna gradnja (n=0,3-0,6)  i niskoenergetska gradnja  je nemoguća bez  Blower Door testa, no broj  mjerenja  Blower Door  testom u Hrvatskoj  se može  prebrojiti kao „nekoliko˝  uključujući i naša dva  na EE Info centru.

Koliko  je potrebno da  shvatimo  važnost  testa  za ozbiljnu gradnju pokazat će vrijeme.

Bojan Dominić ,ovlašteni termografist
Energosistemi d.o.o.