Detekcija mjesta puknuća cijevi

Detekcija je vršena u kući  gdje je vidljivo vlaženje na vanjskoj strani na nekoliko mjesta i vidljivo je curenje vode oko cijevi u podrumski dio kuće.

 

       

 

Curenje vode vidljivo na vanjskom dijelu i podrumu dok u dijelu kuće iznad mjesta curenja u podrumu nema vidljivog vlaženja na zidovima soba.

     

 

Infracrvenom termografijom, kamerom FLIR E96 vidljiv je dolaz tople vode ispod estriha od strane kuhinjskih ormarića gdje prolaze cijevi tople i hladne vode prema perilici suđa.