Izljev vode

U poslovnom prostoru zgrade sa 13 katova došlo je izljeva vode na drugom  katu . Curenje vode pojavilo se u dva poslovna prostora na drugom katu   iz knauf  spuštenog  stropa i to u većoj  količini. Mjesta curenja su u različitim prostorijama i to na udaljenosti jedno od drugog deset metara .

                            

Infracrvenom  termografijom vidljivo je da je  najveće curenje oko  vertikale u lijevom kutu prostorije a sve ostalo je kretanje vode  po knauf  profilima ispod stropnih ploča i izlaz na različitim mjestima u prostorijama.

Snimanjem vertikale na katu iznad mjesta  najvećeg  curenja vidljivo je da voda samo prolazi treći kat unutar vertikale a mjesto curenja je još više.

Na četvrtom katu  vidljivo  vlaženje je  na  vertikali  od strane hodnika i od strane poslovnog prostora

do  visine 1 metar  te je to mjesto najviše vidljive vlage i mjesto  uzroka  curenja vode.

Na  zidu  vertikale  iz poslovnog  prostora  otvorili smo  knauf  i  kamerom za teško dostupna mjesta snimili točno mjesto  curenja  na cijevi  odvoda  oborinskih  voda  sa  ravnog  krova  udaljenog  šest katova iznad  mjesta curenja.

Uzrok  izljevu  vode  je  cijev  odvoda  oborinskih  voda  sa  ravnog  krova  koja  se zbog  učestalih  potresa  na području Zagreba pomaknula , izvukla , iz spoja i  voda iz cijevi se izljevala u otvor vertikale i vlažila tri kata ispod mjesta izljeva .

Od  mjesta  vidljivog  izljeva vode na drugom katu do mjesta  uzroka izljeva na četvrtom katu infracrvenom  termografijom  pratili smo kretanje vode unutar knauf konstrukcije zida iako  vlaženje nije bilo vidljivo okom na trećem i četvrtom katu . Točnost mjesta detekcije uzroka bila je  kroz tri kata do vertikale i  to na samo 0,5m2 .