Izolacija potkrovlja uzroci i posljedice

Izgradnja  stambenog ili poslovnog  potkrovlja  na prvi pogled  zadatak koji može  odraditi  svaki  „priučeni“ izvođač radova. Slabo poznavanje građevinske fizike, rad bez cjelovitog projekta  i  neodgovornost za izvedene radove  vrlo često ima  neugodne trajne posljedice kako za objekt tako i za investitora. Toplinski ugođaj u prostoru ,neodgovarajući mikroklimatski uvjeti  te veći troškovi  za grijanje  razlozi su za  kvalitetniji  nadzor  izvedenih radova.

Ispravna izolacija  štedi i štiti

Svaki proizvođač  izolacijskog  materijala  jasno navodi načine ugradnje  te cjelokupne presjeke  za određene  vrste krovišta, bilo da se radi o sanaciji ,bilo da se radi o novogradnji. Podatak da se kroz nedovoljno izoliran krov gubi i do 30%  topline iz unutrašnjosti zgrade prema van,dovoljno nam govori o važnosti kvalitetne  izvedbe  radova.

Presjek    krova iz  mojeg  primjera je izveden po pravilima struke , gipsana ploča,parna brana,toplinska izolacija , krovni nosači i  limene ploče. Nakon  sezone  grijanja  vidljivo je da je  ukupna potrošnja  plina  veća i nekoliko puta od  izračunate potrošnje u energetskoj iskaznici  . Jedini način da se utvrdi pravi razlog velike potrošnje plina je  snimanje objekta  infracrvenom termografijom.

Termografski  pregled

Snimanje infracrvenom termografijom  vršeno je  kod vanjske temperature -2⁰C  u zadnja tri dana i 21⁰C  unutarnje temperature što su uvjeti za kvalitetan termografski pregled uz izračun koeficijenata prolaza topline  za određenje površine  na objektu.

Snimanjem je utvrđeno:


Na spoju zida i stropa nekvalitetno postavljena toplinska izolacija, vidljiv toplinski most sa minimalnom temperaturom 10,7⁰C . Kod stalne temperature prostorije 21⁰C dio zida sa toplinskim mostom je nemoguće ugrijati te je to mjesto pojavljivanja gljivica i plijesni.

prostorija za odmor

Na  stropu vidljiv  ventilator koji je  ugrađen zbog  prozračivanja  prostorije  bez prozora. Nestručnom ugradnjom  ventilatora  oštećena je toplinska izolacija te parna brana (min.temp. 13,8⁰C)  pa je to mjesto gdje nastaje kondenzat  ispod toplinske izolacije  pa ona gubi izolacijska  svojstva. Radijator  udaljen jedan metar od ventilatora ne može ugrijati  površinu stropa.

Izrezivanjem  otvora za  postavljanje  stropne rasvjete  oštećena je parna brana  ispod toplinske izolacije  čime je otvoren  ulaz vlazi  pa kod hladnijeg vremena dolazi do stvaranja kondenzata. Broj nekontroliranih izmjena zraka  kod ovakvih oštećenja prelazi  dozvoljenih   n50= 3,0 h-1 i  nekoliko puta,  što je jedan od razloga  vrlo velikih gubitaka topline. Gubitku topline zimi treba pribrojiti  gubitke  el.energije ljeti  zbog učestalog  rada klima uređaja  koji  ne mogu održavati  stalnu temperaturu.


Izračun  koeficijenata prolaza topline na osnovu dobivenih temperatura termografskim snimanjem  za  dio stropa bez oštećenja Ar1  i  sa oštećenjem  Ar2  pokazuje  da Ar1 ima  U=0,3W(m2K)što odgovara koeficijentu iz energetske iskaznice ,  dok Ar2   ima U=1,33W(m2K) . Za snimanu  površinu bez oštećenja Ar1  potrošnja   energije za  zagrijavanje  u  jednoj  sezoni  grijanja  je  5.531,00kn   a  za  površinu sa oštećenjima Ar2 24.779,00kn. Izračun  koeficijenata  topline  i  usporedbe  potrošnje  energije za grijanje je moguće  kod razlike temperature minimalno  20⁰C  unutra –vani   u zadnjih 48 sati.

Zaključak

Vrlo  važno  planiranje  i  izvedba detalja  često puta bude zapostavljena  zbog „velikog iskustva“ izvođača radova,  no u konačnosti  to  čini  nepopravljivu štetu  na konstrukciji objekta. Sanacija  ovih  nepravilnosti  podrazumijeva  skidanje   gips ploča, dopuna toplinske izolacije na mjestima oštećenja te  pravilno brtvljenje parne brane na  cijeloj površini . Energetski certifikat  izračunat na osnovu završnog izvješća nadzornog inženjera  uz ovakve nepravilnosti  ne može  odgovarati stvarnom stanju objekta. Infracrvena termografija kod  izrade  energetskog  certifikata  je dodatno mjerenje te nije obavezna ali  na ovom primjeru vidljiva  je važnost  termografije  kod  većih  površina  gdje  se  gubici  mjere u desecima tisuća kuna.

Bojan Dominić,ovlašteni  termografist