Kamera FLIR B425

Početkom  godine  isporučena nam  je  nova kamera za  infracrvenu termografiju.

Kamera  je tvrtke FLIR B425  model  2010  i karakteristika  predviđenim za snimanje građevinskih  objekata  velikih  dimenzija. Funkcija  panorama  predviđa  slikanje  objekata  u  desetak slika te  spajanje u jednu  kako bi se dobila cjelina za obradu. Uređaj   MO297 ,mjerač temperature ,tlaka   i  vlažnosti  zraka  povezan je sa kamerom  MeterLink  načinom  što predstavlja patent  tvrtke FLIR. Kamera kod memoriranja slike preuzima vanjske parametre sa uređaja i direktno ih pohranjuje  u sliku.MPEG-4 VIDEO način  rada  isprobali smo  tako da smo snimali kuće iz automobila u pokretu čime se može vrlo brzo snimiti kvaliteta izolacije objekata u cijelim kvartovima (pogledati video – galerija).

 

 

 

 

Softver  BuildIR  koji  je jedini  predviđen  za obradu  infracrvenih slika 
u graditeljstvu  ima mogućnosti   izračuna koeficijenta  prolaza  topline
(U) čime se olakšava postupak kod izrade energetskog certifikata objekta. Funkcija  izolacija ima mogućnost označavanja svih dijelova na objektu koji  ne zadovoljavaju određenu kvalitetu izolacije.  Funkcija kondenzacija označava  sve dijelove  na kojima postoji mogućnost pojave kondenzacije i  gljivica.