PROJEKT Green Building 2007 – 2010

PROGRAM

Sektor zgradarstva posebno je značajan kao potrošač energije jer u ukupnoj potrošnji finalne energije sudjeluje s oko 40 posto, sa stalnim
porastom potrošnje kao odrazom povećanja životnog standarda, a istovremeno s najvećim potencijalom energetskih i ekoloških ušteda.
Trećina te potrošnje odnosi se na nestambene zgrade kao što su uredi, proizvodni pogoni, škole, bolnice, hoteli i drugo.
Program GREENBUILDING je dobrovoljni program Europske komisije pokrenut 2004. godine koji vlasnicima i korisnicima nestambenih zgrada daje smjernice za povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Kroz razvijene tehničke module i smjernice program GREENBUILDING defi nira osnovni okvir za primjenu mjera energetske učinkovitosti na različite tipove gradnje i lokacije, na zgrade u rekonstrukciji i nove zgrade. Tehnički moduli su upute za implementaciju mjera smanjenja potrošnje energije u pasivnim i aktivnim sustavima zgrada. Smjernice opisuju mogućnosti stalnog zadržavanja prepoznatog potencijala energetskih ušteda
tokom korištenja zgrade, uz optimalan period povrata investicije te opisuju mogućnosti planiranja investicija i financiranja.
Kao GB Partner može sudjelovati svaka tvrtka ili organizacija koja će doprinijeti ciljevima programa GREENBUILDING. Kroz suradnju s Nacionalnim kontakt centrom (EIHP) treba defi nirati i provesti Akcijski plan za smanjenje troškova za energiju uz zadržavanje ili poboljšanje unutarnjih klimatskih uvjeta i ostalih parametara vezanih uz ugodnost boravka u prostoru.
GREENBUILDING program podržava i aktivnosti GB Podupiratelja definirane Promocijskim planom organizacija čija je djelatnost u području projektiranja, izvođenja, proizvodnje i prodaje energetski učinkovitih materijala i opreme. Provedene aktivnosti GB Partnera i GB Podupiratelja koje doprinose ciljevima programa GREENBUILDING promoviraju se u medijima, raznim publikacijama i na događanjima u okviru GREENBUILDING mreže.

CILJ

Povećanje učinkovitosti korištenja energije, promocija i korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje korištenja fosilnih goriva, smanjenje
utjecaja na okoliš smanjenjem emisija CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe energijom, zajednički je cilj svih članica Europske Unije i Republike Hrvatske, kojem može doprinijeti i svaka energetski i ekološki svjesna tvrtka ili pojedinac. Ovi ciljevi danas postaju sastavni dio suvremenih arhitektonskih rješenja u sklopu integralnog pristupa projektiranju, a ostvaruju se usklađivanjem estetskih, funkcionalnih, energetskih i ekonomskih kriterija u planiranju, gradnji i rekonstrukciji zgrada. Integralno planiranje gradnje novih i obnove postojećih zgrada omogućava ekonomsku optimizaciju tijekom cijelog životnog vijeka zgrade. Ono pozitivno utječe na podizanje kvalitete gradnje, gradnju suvremenih niskoenergetskih zgrada i energetsku obnovu postojećih zgrada uz primjenu inovativnih tehnologija i rješenja.
Takve zgrade imaju povećani standard i komfor uz smanjene troškove održavanja i troškove za energiju. Mnoge su prednosti sudjelovanja u programu GREENBUILDING. Kroz ostvarene uštede u troškovima za energiju povećava se interes potrošača za pažljivije upravljanje potrošnjom energije, investitora za integralno projektiranje, sustavno ulaganje i održavanje zgrade. Time se poboljšavaju radni uvjeti i povećava trajnost i vrijednost zgrada. Cilj GREENBUILDING programa je uz informiranje javnosti i obrazovanje stručnjaka, sve sudionike u gradnji potaknuti na njihovu međusobnu suradnju kako bi se povećao broj projekata koji ostvaruju prednosti energetski učinkovite gradnje i povećale investicije u energetski učinkovite i obnovljive tehnologije.

ZAŠTO SE UKLJUČITI U GREEN BUILDING

PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA
– tehničke informacije o mjerama energetske učinkovitosti i mogućnostima korištenja energetski učinkovitih tehnologija
– povećanje investicija i razvijanje tržišta energetske učinkovitosti i obnovljivih tehnologija

PLANIRANJE POTROŠNJE ENERGIJE I ZAŠTITA OKOLIŠA
– uspostavljanje gospodarenja energijom uvlastitoj zgradi
– planiranje investicija za izvedbu ili rekonstrukciju energetskih sustava
– smanjenje ukupne potrošnje energije u sektoru zgradarstva
– smanjenje korištenja fosilnih goriva i emisija CO2

PROMOCIJA
– promocija ostvarenih dobrih primjera
– promocija energetski učinkovitih materijala i uređaja
– utjecaj troškova za energiju na tržišnu vrijednost zgrade
– usporedba ulaganja i potencijala ušteda sa sličnim zgradama

SUVREMENA ESTETIKA
– integralni pristup projektiranju, planiranje energetskog koncepta
– istraživanje utjecaja vanjske ovojnice zgrade na ugodnost boravka u prostoru
– definiranje vremenskih i oblikovnih parametara za stvaranje optimalnih uvjeta boravka u prostoru

KAKO SE UKLJUČITI U GREEN BUILDING
– u postojećim zgradama ostvariti smanjenje potrošnje primarne energije za 30 posto primjenom mjera energetske učinkovitosti i / ili korištenja obnovljivih izvora energije
– za nove zgrade planirati potrošnju primarne energije 30 posto manju od trenutno važećih već provedene rekonstrukcije (nakon 1.1.2003.)
sa smanjenjem potrošnje primarne energije za 30 posto u odnosu na tada važeće nacionalne propise nacionalnih propisa

KAKO POSTATI GREEN BUILDING PARTNER ILI PODUPIRATELJ
– za status GB Partnera izraditi Akcijski plan za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije
– za status GB Podupiratelja izraditi Promocijski plan za djelatnosti projektiranja, proizvodnje i prodaje
– prijaviti planirane aktivnosti u Nacionalni kontakt centar Energetski institut Hrvoje Požar
– prijaviti sudjelovanje Europskoj komisiji
– pripremiti godišnje izvještaje Nacionalnom kontakt centru i Europskoj komisiji o ostvarenim GREENBUILDING Partner može postati svaka tvrtka ili organizacija koja je vlasnik ili korisnik zgrade u kojoj se želi povećati energetska učinkovitost ili u kojoj je ona već ostvarena. Vlastitim dobrim primjerom postajete važna karika za daljnji razvoj projekta i motivacija drugim organizacijama. GREENBUILDING Partner dobiva priznanje od Europske komisije za aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti u vlastitim zgradama, uz dobivanje
certifikata i promociju u medijima. GREENBUILDING Podupiratelj može postati svaka tvrtka ili organizacija u području projektiranja, izvođenja, proizvodnje i prodaje energetski učinkovitih materijala i opreme, koja pomaže klijentu povećati energetsku učinkovitost u svojim zgradama i koristiti obnovljive izvore energije. GREENBUILDING Podupiratelj zadužen je za širenje informacija o GREENBUILDING Programu i provođenje učinkovitih i konkretnih aktivnosti za poticanje na sudjelovanje potencijalnih GREENBUILDING Partnera.
Za doprinos GB programu Partner i Podupiratelj stječu pravo korištenja GB logotipa u vlastite promotivne svrhe rezultatima i novim planiranim aktivnostima.

Nagrađeni GB projekti – 6 kategorija:
• Najučinkovitija nova zgrada
Sveučilište u Splitu
za Sveučilišnu knjižnicu u Splitu
• Najučinkovitija rekonstrukcija postojeće zgrade
HEP DP Elektra Koprivnica
za poslovnu zgradu u Koprivnici
• Najbolje integralno rješenje i energetski koncept
Phoenix Park d.o.o.
za Phoenix Plazu
• Najbolji inovativni koncept
Valamar d.d. / Valamar turistički projekti d.o.o.
za Auto kamp Politin, Krk
• Integralno rješenje s najvećim potencijalom
za ponovnu primjenu
Grad Labin i Labin 2000 d.o.o.
za stambeno-poslovne zgrade Kature, Labin
• Najbolji Podupiratelj
HEP ESCO d.o.o.
Na nacionalnom natječaju za izbor najučinkovitije
nestambene zgrade u 2009. godini sudjelovalo je 9
zgrada sa statusom GREENBUILDING Partnera i 6 tvrtki
sa statusom GREENBUILDING Podupiratelja.
Sve zgrade prijavljene na natječaj ostvarile su
smanjenje potrošnje/potrebne/primarne energije
za minimalno 30 posto kroz primjenu mjera
energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih
izvora energije.
Aktivnosti koje su provedene u razvoju ovih
projekata počevši od ocjene potencijala za
povećanje energetske učinkovitosti, izbora
odgovarajućih tehničkih rješenja, materijala i
opreme te gradnji ili rekonstrukciji ovih zgrada
predstavljaju mogući model za sve nove zgrade, ali
i zgrade sa većim rekonstrukcijama, posebno od
travnja 2010.g. kada se počinje provoditi obavezna
energetska certifi kacija zgrada u Republici
Hrvatskoj.
Tvrtke – Podupiratelji u prijavljenim primjerima
sudjelovale su u ostvarivanju potencijala
energetske učinkovitosti svojim znanjem,
preporukama, opremom ili materijalima i bile su
dodatni poticaj za projekte energetske obnove
zgrada.

Prijavljeni primjeri – Partneri prikazuju veliki potencijal za uštede energije, karakteristične mjere koje se provode, ali i nekoliko suvremenih i inovativnih rješenja koja koriste potencijal obnovljivih izvora energije. Na 9 prijavljenih zgrada primijenjene su ukupno 74 mjere energetske učinkovitosti, podijeljene u 4 glavne grupe: građevinske mjere (29), mjere u strojarskim sustavima (29), rekonstrukcija sustava potrošnje električne energije (5) i organizacijske mjere (11).

Energosistemi d.o.o.
– Ispitivanja IC termografi jom u zgradarstvu, energetici i strojarstvu– Konzultantske usluge i projektiranje u graditeljstvu
– Savjetovanje za građane kroz Info centar energetske učinkovitosti otvoren u Prelogu
– Organizacija i priprema predavanja o infracrvenoj termografiji
– Članovi tima Grada Preloga u projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj

Energosistemi d.o.o. – Poslovni prostor,
Info kutak energetske učinkovitosti
– Rekostrukcija postojeće zgrade građene u
nekoliko faza od 1960.g. do 1991.g.
– Mjere energetske učinkovitosti: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena prozora, zamjena grijača u sustavu grijanja i PTV
– Smanjenje potrebne energije za 34% od vrijednosti dozvoljene važećim zakonodavstvom*
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 4 t

NAJUČINKOVITIJA NOVA ZGRADA
Sveučilište u Splitu – Sveučilišna knjižnica u Splitu
– Smanjenje potrebe za toplinskom energijom za 46% u odnosu na trenutno važeće zakonodavstvo – 28,5 kWh/m2a za grijanje, 19,5 kWh/m2a za hlađenje
– Dvostruka ventilirana staklena fasada
– Centralna klimatizacijska komora s rekuperacijom / regeneracijom i sekundarni sustav dizalice topline zrak-voda (rekuperacija otpadna topline zraka iz podzemnih garaža) opskrbljuju objekt toplinskom energijom za grijanje i hlađenje
– Centralni sustav za upravljanje s daljinskim upravljanjem energijom i automatiziranim sustavom za upravljanje zaštitom od Sunca
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 192 t


Xella Porobeton HR d.o.o.
– Distribucija, marketing i tehničko savjetovanje za područje RH o YTONG sustavima gradnje: YTONG ploče, zidne ploče, zidni blokovi, termoblokovi, nadvoji u nenosivom zidu, protupotresni zidni blokovi, “U” i “L” elementi, ispunski blok za “Bijeli strop”, YTONG tankoslojni mort, žbuke i alati te pričvrsni pribor, a očekuje se i ulazak novih, modernih
materijala odnosno rješenja za gradnju (Ytong Multipor)
– Razvojne smjernice tvrtke Xella su briga o zdravom životnom i radnom prostoru, te očuvanju okoliša
– Proizvodnja YTONG materijala je za prirodu neškodljiva, upotrebljavaju se samo prirodne sirovine (voda, vapno, pijesak, cement), a s novim proizvodnim tehnologijama znatno se smanjuje upotreba energetskih resursa

NAJUČINKOVITIJA REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE ZGRADE
HEP DP Elektra Koprivnica – Poslovna zgrada u Koprivnici
– Rekonstrukcija postojeće zgrade građene 1968.g.
– Potrebna toplinska energija za grijanje 240 kWh/ m2a
– Mjere energetske učinkovitosti: toplinska izolacija vanjske ovojnice (osim poda), prozori s ugrađenim mikroprekidačima za lokalno
upravljanje sustava grijanja i hlađenja, ugradnja četverocijevnog ventilokonvektorskog sustava
– Smanjenje potrebne energije za grijanje za 70%
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 44,7 t


Knauf Insulation d.o.o.
– Proizvodnja i distribucija izolacijskih materijala od mineralne vune (kamene i staklene) za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju u graditeljstvu i industriji
– Software Expert 09 prema HRN EN 13790 – računalni program za proračun toplinske zaštite i uštede energije u zgradama

NAJBOLJE INTEGRALNO RJEŠENJE I ENERGETSKI KONCEPT
Phoenix Park d.o.o. – Phoenix Plaza
– Shopping centar planiran na principima održive gradnje i energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja troškova poslovanja, povećanja ugodnosti boravka u prostorima i smanjenja troškova za održavanje
– Mjere energetske učinkovitosti: vanjska ovojnica zgrade projektirana je s visokim nivoom toplinske zaštite, dizalica topline voda-zrak,
dodatno dogrijavanje prema potrebi pomoću plinske kotlovnice (do 40% ukupne potrebne energije), centralne klimatizacijske komore s
rekuperacijom otpadne topline. Sustav rasvjete je automatiziran. Sve relevantne energetske veličine su pod nadzorom i upravljaju se putem
centralnog upravljačkog sustava.
– Planirana potrebna primarna energija za proizvodnju toplinske energije za grijanje je 71% manja od vrijednosti dozvoljene važećim
zakonodavstvom*
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 17.328 t

NAJBOLJI INOVATIVNI KONCEPT
Valamar d.d. / Valamar turistički projekti d.o.o. – Auto kamp Politin, Krk
– Korištenjem dizalice topline i rekuperacijom topline iz otpadne sanitarne vode dobiva se toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople
vode za sanitarni čvor autokampa
– Ostvarena je ušteda u primarnoj energiji od 80% u odnosu na sustav na električnu energiju
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 165,35 t


Eko-lux d.o.o.
– Projektantska tvrtka u području strojarstva s naglaskom na projekte energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i inovativna tehnička rješenja s ocjenom isplativosti
– Razvoj i radionička priprema svih komponenata sustava iz projektnog rješenja
– Tehničko rješenje za proizvodnju PTV kombinacijom toplinske pumpe i Sunčanog sustava
– Tehničko rješenje za zagrijavanje staklenika korištenjem toplinske pumpe zrak-voda

INTEGRALNO RJEŠENJE S NAJVEĆIM POTENCIJALOM ZA PONOVNU PRIMJENU

Grad Labin – Stambeno-poslovne zgrade Kature, Labin
– Poticajna stanogradnja po principima energetske učinkovitosti
– Potrebna toplinska energija za grijanje Qh,nd < 25 kWh/m2a – klasa A u sustavu energetske certifi kacije
– Visoka razina toplinske zaštite
– Centralizirani sustav za grijanje, hlađenje i PTV pomoću dizalica topline zrak-voda, mehanička ventilacija kupaonica i kuhinja
– Smanjenje troškova za energiju za krajnje korisnike za 50%, obračun troškova za energiju prema stvarnoj potrošnji
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 34,7 t


Labin 2000 d.o.o.
– Građevinarstvo, poslovanje nekretninama, marketinške djelatnosti
– Tvrtka je angažirana u provedbi projekta Kature s tri stambeno-poslovne zgrade, ukupno 65 stanova i 7 poslovnih prostora projektiranih po principima energetske učinkovitosti kako bi u energetskom certifi katu ostvarile klasu A

NAJBOLJI PODUPIRATELJ
HEP ESCO d.o.o.
HEP ESCO d.o.o. je tvrtka za pružanje usluga u energetici koja razvija, izvodi i fi nancira projekte energetske učinkovitosti na tržišnom utemeljenju odnosno kroz uštede u troškovima za energente i održavanje klijent ostvaruje povrat investicije.
– Projekti uključuju modernizaciju, rekonstrukciju i obnovu postojećih postrojenja i objekata
– Područja poslovanja su javni i privatni sektor, odnosno zgradarstvo, javna rasvjeta, industrija i sustavi opskrbe energijom
– na području Karlovačke županije energetska obnova je provedena na ukupno 5 škola (od 10./2005. do 10./2008.)


Srednja škola Duga Resa
– Rekonstrukcija postojeće zgrade iz 1959.g.
– Mjere energetske učinkovitosti: zamjena dotrajalih prozora novima, zamjena postojećeg kotla s novim niskotemperaturnim na EL loživo ulje, povećanje učinkovitosti sustava distribucije energije ugradnjom ventila za automatsku regulaciju temperature polaznog voda, termostatskih regulacijskih setova i recirkulacijske pumpe u sustav PTV
– Ukupno smanjenje primarne energije za grijanje je 39 posto
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 51,69 t Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Duga Resa
– Rekonstrukcija postojeće zgrade iz 1960.g. i 1974.g.
– Mjere energetske učinkovitosti: toplinska izolacija fasade, zamijenjena dotrajalih prozora novima kvalitetnih toplinskih karakteristika i
postava aluminijskih žaluzina, rekonstrukcija razvoda sustava grijanja izvedbom dvije paralelne grane (sjever-jug)
– Ukupno smanjenje primarne energije za grijanje je 47 posto
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 65 t

Gimnazija Bernardin Frankopan, Ogulin
– Rekonstrukcija postojeće zgrade iz 1950.-ih godina
– Mjere energetske učinkovitosti: zamjena postojećih dotrajalih prozora novima kvalitetnih toplinskih karakteristika, izvedba toplinske izolacije pregrada između različitih toplinskih zona, modernizacija sustava grijanja postavom ventila za automatsku regulaciju, ugradnja termostatskih regulacijskih setova i recirkulacijske pumpe u sustavu PTV. Dodatno, moderniziran je sustav električne rasvjete postavljanjem flourescentnih svjetiljki s elektroničkim balastom ili svjetiljki sa štedljivim žaruljama
– Ukupno smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje je 39 posto
– Godišnja ušteda u emisiji CO2 je 25,03 t

PARTNERI I PODUPIRATELJI


Suvremena arhitektura danas, uz kreativni doprinos i doprinos kvaliteti života, mora uključiti u promišljanje i cijeli niz mjera za povećanje
energetske učinkovitosti, mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije, daljinskog grijanja i hlađenja, kogeneracije, smanjenja korištenja
fosilnih goriva i zagađenja okoliša u kojem živimo. Direktiva 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada i nacionalni propisi razvijeni u skladu s njom jasno obvezuju na štednju energije u zgradama. Direktiva donosi stroge kriterije, ali i rezultate koji bi Hrvatskoj mogli pomoći da zadovolji kriterije Kyoto protokola i u sektoru zgradarstva znatno smanji emisije CO2. U skladu s Direktivom, sve zgrade koje se grade, prodaju ili iznajmljuju bit će certifi cirane i takvi energetski certifikati s podacima o godišnjoj potrebnoj energiji za grijanje zgrade bit će izloženi ili dani na uvid svim zainteresiranim strankama. Laka usporedba energetskih karakteristika zgrada omogućit će građevinskoj industriji da koriste te podatke kao sredstvo marketinga, što će potaknuti širi razvoj tržišta energetske učinkovitosti.

ZAKONODAVNI OKVIR
– Direktiva 2002/91/EC o energetskim svojstvima zgrada / Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Offi cial Journal L 001, 04/01/2003)
– Akcijski plan za implementaciju EPBD u hrvatsko zakonodavstvo, Vlada Republike Hrvatske, ožujak/travanj 2008.
– Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07 i 38/09
– Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08)
– Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada NN 110/08 i Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 89/09
– Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada NN 110/08
– Pravilnik o energetskom certifi ciranju zgrada Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 113/08 i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certifi ciranje zgrada NN 89/09
– Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Energetski institut Hrvoje Požar, MZOPUG, lipanj 2009.
– HRN EN 13790:2008 – Energetska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (ISO 13790:2008, EN ISO 13790:2008)
– Prijedlog Studije primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom kod novih i postojećih zgrada, Energetski institut Hrvoje Požar, 2009.NN 36/10

VODITELJI PROGRAMAPaolo Bertoldi
European Commission, Joint Research Centre
Institute for Environment and Sustainability
Renewable Energies Unit
I-21020 Ispra (Va)
tel. +39 0332 79 9299
fax. +39 0332 78 5869
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyeffi ciency
e-mail: paolo.bertoldi@ec.europa.eu

NACIONALNI KONTAKT CENTAR ZA HRVATSKU
Energetski institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163
HR-10000 Zagreb
www.eihp.hr
www.greenbuilding-hr.com
Željka Hrs Borković, dipl.ing.arh.
tel. +385 1 6326138
fax. +385 1 6040599
email: zhrs@eihp.hr
Margareta Zidar, dipl.ing.arh.
tel. +385 1 6326108
fax. +385 1 6040599
email: mzidar@eihp.hr

 

Intelligent Energy Europe
Isključivu odgovornost za sadržaj ove publikacije nose autori. Ne predstavlja mišljenje
Europske zajednice. Europska komisija nije odgovorna za moguće korištenje ovdje
prikazanih informacija.