Prva energetska iskaznica

Prvi hrvatski energetski  certifikat dobiven dodatnim mjerenjem infracrvenom termografijom i Blower Door testom

Unatrag gotovo godinu dana u Hrvatskoj je na snazi novi Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada . Izdane energetske iskaznice broje se sa  nekoliko desetaka i sve su  izrađene na temelju  podataka iz glavnog  projekata i završnog izvješća nadzornog inženjera.

Energetsko certicifiranje postojeće zgrade

Vlasnik  zgrade dužan je prilikom  prodaje ili iznajmljivanja osigurati energetski certifikat zgrade i dati na uvid kupcu ili unajmljivaču zgrade, dok za postojeće zgrade javne namjene postoji obaveza javnog  izlaganja energetskog certifikata. Rokovi za ishođenje certifikata za postojeće zgrade je  datum pristupanja  Republike Hrvatske u EU ili  36 mjeseci od objave Ministrice kojom se utvrđuje Metodologija pregleda(10.lipnja 2012.) , za zgrade javne namjene . Vrlo je malo postojećih zgrada koje imaju urednu  projektnu dokumentaciju  i završna izvješća nadzornih inženjera pa je za njih potreban  energetski pregled. Pregled uključuje analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite te analizu svih energetskih sustava.

Infracrvena termografija

Metoda dodatnog  mjerenja kod analize toplinski karakteristika zgrada kad postoji sumnja na odstupanje od glavnog projekta(većina postojećih objekata). Toplinski mostovi  na objektima čine većinu toplinskih gubitaka  objekta pa izrada  energetskog certifikata bez infracrvene termografije ne može prikazati stvarne osobine objekta.

Infracrvena slika prikazuje pročelje EE Info centra u Cirkovljanu (U=0,22W/m2K) a na objektu  lijevo i desno   jasno vidljivi toplinski mostovi  iako su sva tri objekta  renovirana skoro iste godine. Razlika temperatura Sp1 i Sp2 je 4,2⁰C što prikazuje vrlo velike gubitke kroz toplinske mostove .Cijena najma ili prodajna cijena kvadrata  kod ova tri objekta trebala bi biti potpuno različita bez obzira što izgledaju  isto.

Blower Door test

Metoda dodatnog mjerenja kojom se utvrđuje zrakopropusnost ovojnice objekta.

Dozvoljena zrakopropusnost ovojnice za objekte sa sustavom prozračivanja je n=1,5 h-1, a za objekte bez  sustava prozračivanja  n=3 h-1.Kod pasivne gradnje zahtjevi su puno stroži  n=0,3-0,6 h-1. Zrakopropusnost   mjerena  Blower Door testom je broj nekontroliranih  izmjena zraka kod razlike tlaka unutra i vani  50 Pa. U toku  mjerenje odmah su vidljiva mjesta propuštanja ovojnice tako da se dimnim štapićem ispituju moguća mjesta propuštanja  i na mjestu nepravilnosti je jasno vidljiv prolaz dima kroz ovojnicu. Sve nepravilnosti se moraju otkloniti kako bi se dobio odgovarajući rezultat mjerenjem.

EE info centar Cirkovljan

Poslovni  prostor  preuređen  2008 godine u EE Info centar Grada Preloga .Koeficijenta  prolaza topline oplošja  U=0,22W/m2K i sa kontroliranim prozračivanje  izračunata godišnja specifična potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke za nestambene zgrade  iznosi Q“H,nd,ref  = 45,19  (kWh/(m2a)) što ga svrstava u  B energetski razred . Energetski certifikat je na osnovu rezultata snimanja infracrvenom termografijom i Blower Door testa izradio Stjepan Vaser dipl.ing.el. energetski certifikator tvrtke ELSI hitech group d.o.o.

Izrada energetskog certifikata za postojeće zgrade na osnovu pregleda objekta bez odgovarajućih mjerenja   može imati za rezultat energetski certifikat koji se bitno razlikuje od stvarne potrošnje objekta .

 

Bojan  Dominić ,ovlašteni  termografist