Seminar montaža prozora prema ral smjernicama

Rollei Digital Camera

Počeli   seminari  „Montaža  prozora   prema  RAL  smjernicama“
Tvrtka Würth-Hrvatska d.o.o. i  Energosistemi d.o.o. započeli su seriju seminara o ugradnji stolarije prema RAL smjernicama. Prvi seminar  održan je u  Zarebu u prostorijama tvrtke Würth-Hrvatska d.o.o., te je uz prisustvo tridesetak proizvođača i montažera stolarije prikazan način  montaže prozora te greške kod montaže gledano infracrvenom termografijom. Zbog povećanog interesa montažera prozora seminari će se održavati u svim većim Hrvatskim gradovima prema interesu  proizvođača stolarije.

Primjere montaže i greške kod montaže gledano infracrvenom termografijom prezentirao je Bojan Dominić, ovlašteni  termografist, dok  je samu prezentaciju traka i pribora za montažu radio Tomislav  Marunica, voditelj razvoja divizije Metal.