EE info centar Grada Preloga

Informacije vezane uz obavijest o otvorenju EE info centra Grada Preloga

Informacije vezane uz obavijest o otvaranju EE info centra Grada Preloga

• U okviru projekta “SGE” (Sustavno gospodarenje energijom u RH) osniva se Info centar za energetsku efikasnost Grada Preloga (EE Info centar) u kojem ce predstavnici EE tima grada besplatno informirati i savjetovati gradane o mogucnostima ustede energije u njihovim domovima. Ujedno, to je prvi info centar u Hrvatskoj koji posjeduje osoblje i opremu za infracrvenu termografiju.

• Sjediste EE Info centra je na adresi Donja 37, Cirkovljan.

• U projektu zajednicki sudjeluju UNDP (Program ujedinjenih naroda za razvoj), Grad Prelog i tvrtka Energosistemi d.o.o. iz Goricana.

• Tijekom mjeseca srpnja 2009. biti ce sluzbeno otvorenje EE Info centra Grada Preloga

OSTALE INFORMACIJE VEZANE UZ PROJEKT SGE

•  Gradsko poglavarstvo Grada Preloga na svojoj 39. sjednici odrzanoj dana 19.3.2008. godine, donijelo je odluku kojom se Grad Prelog ukljucio u program «Sustavno gospodarenje energijom» u okviru projekta «Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj», kojeg provodi projektni ured UNDP-a za Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnistva

•  takoder je donosena «Izjava o politici energetske ucinkovitosti i zastiti okolisa», te je unutar komunalnog odjela osnovan Ured za gospodarenje energijom (EE ured) i imenovan Energetski tim (EE tim) Grada Preloga sa 3 clana, koji preuzimaju obvezu i zadacu gospodarenja energijom u svim objektima u vlasnistvu grada, te uz potporu UNDP strucnjaka provode SGE u svojoj lokalnoj jedinici samouprave.

U Energetski Grada Preloga tim imenovani su:
Zeljko Poredos dipl.ing. – voditelj tima
Petar Simunic ing.grad. – clan tima
Miroslav Hrzic dipl.oec. – clan tima

Vanjski clanovi EE tima su: Bojan Dominic i Robert Rezek (predstavnici tvrtke Energosistemi d.o.o.)

Svi clanovi EE tima imaju polozen “Tecaj za energetske savjetnike”, koji prema planu projekta za poticanje energetske efikasnosti provodi projektni ured (UNDP).

•  osnivanje Info centra za energetsku efikasnost (EE Info centra) obveza je JLS (preuzeta potpisivanjem Energetske povelje i Pisma namjere) u okviru provedbe SGE projekta

U sklopu medunarodnog sajma od 21.-25.04.2009. TEGRA i Interklima na Zagrebackom Velesajmu održan je strucni skup za arhitekte „Energetska ucinkovitost i IC termografija u graditeljstvu“. Skup je organizirala tvrtka profine Croatia d.o.o. Velika Gorica , koja je sa svojim partnerima u samom vrhu na tržištu PVC prozorskih sustava u Hrvatskoj.Tema skupa je bila prozori i energetska ucinkovitost.

Ovlašteni termografist Energosistema d.o.o. izvršio je snimanje zgrade Gradske uprave grada Pakraca koje je pojasnio u ANALIZI ICT SNIMAKA u STUDIJI SLUCAJA.
(više na www.profine-croatia.hr)

Državi tajnik u ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Leo Begović otvorio je prvi specijalizirani sajam. Za obnovljive izvore energije i moderne gradnje. Na sajmu su održana stručna predavanja na temu infracrvena termografija – primjena u građevinarstvu, koje je održao g. Petrović od hrvatske udruge za infracrvenu termografiju . Dr.sci. Lj. Mišcevic od HSGI na temu održiva i energetski učinkovita gradnja.

Energosistemi d.o.o. kao jedina tvrtka u našoj županiji koja vrši snimanje infracrvenom termografijom predstavili smo Flir IC kameru sa primjenom u građevinarstvu kod izrade toplinskih iskaznica zgrada, pronalaska mjesta propuštanja vode , nadzora kvalitete radova. Izložili smo toplinske iskaznice objekata sa izračunima moguće uštede energije kod ulaganja u izolaciju.

Energosistemi d.o.o. kao jedina tvrtka u našoj županiji koja vrši snimanje infracrvenom termografijom predstavili smo Flir IC kameru sa primjenom u građevinarstvu kod izrade toplinskih iskaznica zgrada, pronalaska mjesta propuštanja vode, nadzora kvalitete radova.

Izložili smo toplinske iskaznice objekata sa izracunima moguće uštede energije kod ulaganja u izolaciju.