Otvorenje EE info centra

Dana 16. srpnja otvoren je EE info centar u kojem ce predstavnici Energetskog tima te vanjski suradnici predstavnici tvrtke Energosistemi d.o.o. besplatno informirati i savjetovati gradane i poduzeca, provoditi razne promocije o mogucnostima uštedama energije u njihovim domovima i tvrtkama te provoditi geslo projekta: “Dovesti svoju kucu u red”.

Grad Prelog prepoznao je vrijednost Projekta “Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj” u okviru programa koji je pokrenut od strane Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva. Izdavanjem «Izjave o politici energetske ucinkovitosti i zaštiti okoliša» Grad Prelog se strateški opredijelio postici visoku ucinkovitost potrošnje energije i zaštite okoliša. Potpisom Povelje grad Prelog se obvezao provoditi niz aktivnosti kojima ce uspostaviti Sustav gospodarenja energijom (SGE) u svim objektima u vlasništvu grada Preloga, sa ciljem smanjenja potrošnje energije, a time prvenstveno smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, cime se daje doprinos poštivanju odredbi Kyotskog protokola, kao i smanjenja financijskih troškova vezanih uz potrošnju energije i energenata. Do sada se Grad Prelog aktivno ukljucio u dva projekta – sustavno gospodarenje energijom na javnim zgradama u vlasništvu Grada i primjena mjera energetske ucinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Preloga.

Dana 26. veljace 2008. godine potpisano je pismo namjere kojim je usuglašena suradnja izmedu UNDP i Grada Preloga na temelju projekta “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj”. Gradsko poglavarstvo Grada Preloga na svojoj 39. sjednici održanoj dana 19.3.2008. godine, donijelo je odluku kojom se Grad Prelog ukljucio u program «Sustavno gospodarenje energijom» u okviru projekta «Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj», kojeg provodi projektni ured UNDP-a za Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Takoder je donesena «Izjava o politici energetske ucinkovitosti i zaštiti okoliša», te je unutar komunalnog odjela grada osnovan Ured za gospodarenje energijom (EE ured) i imenovan Energetski tim (EE tim) Grada Preloga s tri clana, koji preuzimaju obvezu i zadacu gospodarenja energijom u svim objektima u vlasništvu grada, te uz potporu strucnjaka Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) provode Sustavno gospodarenje energijom u Gradu Prelogu. U Energetski tim Grada Preloga imenovani su: Željko Poredoš kao voditelj tima, te Petar Šimunic i Miroslav Hržic kao clanovi tima. Vanjski clanovi Energetskog tima su: Bojan Dominic i Robert Režek (predstavnici tvrtke Energosistemi d.o.o.). Svi clanovi Energetskog tima imaju položen “Tecaj za energetske savjetnike”, koji prema planu projekta za poticanje energetske efikasnosti provodi projektni ured Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Dana 19. lipnja 2009. potpisan je sporazum izmedu dužnosnika hrvatskog ureda Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, zastupanog po nacionalnom voditelju projekta „Poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj“ dr. Zoranu Morvaju, Grada Preloga koji zastupa gradonacelnik Dragutin Glavina i tvrtke Energosistemi d.o.o. iz Goricana, koju zastupa direktor Bojan Dominic kojim se osniva Info centar Grada Preloga, a u kojem ce predstavnici Energetskog tima te vanjski suradnici predstavnici tvrtke Energosistemi d.o.o., besplatno informirati i savjetovati gradane i poduzeca, provoditi razne promocije o mogucnostima uštedama energije u njihovim domovima – tvrtkama, tj. provoditi geslo projekta: “Dovesti svoju kucu u red”.

Otvaranjem ovog info centra za energetsku efikasnost (EE info centra) izvršena je i posljednja obveza Grada Preloga preuzeta potpisivanjem Energetske povelje i Pisma namjere, a u okviru Programa Sustavno gospodarenje energijom (SGE). U tim ce prostorima djelatnici Energetskog tima Grada Preloga u suradnji sa djelatnicima tvrtke Energosistemi d.o.o. iz Goricana provoditi osnovnu zadacu Info centra za energetsku efikasnost, a to je savjetovati, informirati ili educirati gradane, davati odgovore na pitanja kako smanjiti potrošnju energije u svom domu, saznati koji su energetski efikasni uredaji, materijali ili usluge trenutno dostupni na tržištu i davati konkretnu informaciju kao odgovor na konkretno pitanje ili problem .

Posebno je važno istaknuti da je to prvi centar u Hrvatskoj koji posjeduje osoblje i opremu za infracrvenu termografiju kojom se lociraju mjesta na kojima se vrši gubitak energije. Kroz EE info centar utjece se na povecanje znanja i informiranost gradana o energetskoj efikasnosti kao i dostupnim tehnologijama i uredajima na tržištu kojima se ona povecava. Ujedno se potice primjena stecenih znanja s ciljem smanjenja troškova za energiju i povecanja komfora stanovanja. Centar ce provoditi aktivnosti kroz predavanje, promocije i prezentacije tvrtki koje se bave uštedama na podrucju energije. Usluge EE info centra su besplatne i namijenjene svim zainteresiranim gradanima koji žele poboljšati efikasnost potrošnje energije u svom domu, a time i smanjiti troškove za energiju i vodu za 20-30%. U okviru centra i Energetskog ureda uvodi se Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE (racunalni program za prikupljanje podataka o potrošnji energije u Gradu), cime ce se moci kvalitetno pratiti tjedna potrošnja svih vrsta energije u svim objektima u vlasništvu Grada Preloga.

– Ovim putem zahvaljujemo svim sponzorima, donatorima, koji su na bilo koji nacin pridonijeli ovako lijepom izgledu ovog Info centra, a posebnu zahvalu upucujem predstavnicima Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), te predstavnicima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – kazao je gradonacelnik Dragutin Glavina.


Jedan u nizu seminara tvrtke profine Croatia d.o.o. održan je u Kongresnoj dvorani hotela Park u Cakovcu.Tema seminara je bila prozori i energetska ucinkovitost te je uz montažu prema EU i RAL normama bila prikazana analiza ugradnje necertificiranih prozora i posljedice loše ugradnje.Analizu je prezentirao Bojan Dominic ,ovlašteni termografist i voditelj EE Info centra Grada Preloga.